Lek. dent. Marek Mastalerz

Jest absolwentem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Odbywał staż podyplomowy w Krakowskim ośrodku opieki stomatologicznej NOVA DENT, gdzie pod opieką specjalistów rozwijał swoje umiejętności w zakresie stomatologii zachowawczej,endodoncji chirurgii i protetyki. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach, szczególnie z zakresu endodoncji z użyciem mikroskopu.

W czasie wolnym uprawia sport oraz jest fanem dobrego filmu.

Specjalizacje

Ukończone szkoły

Znajomość języków