Lek. dent. Łukasz Pilecki

Absolwent kierunku lekarsko-dentystycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Staż odbył w Krakowskim Osródku Opieki Stomatologicznej NOVA-DENT oraz w Centrum Medycyny Profilaktycznej, gdzie kształcił się w zakresie stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, protetyki oraz stomatologii dziecięcej.

Jego zainteresowania zawodowe oscylują wokół zagadnień stomatologii zachowawczej, odtwórczej  i mikroskopowej. Swoją wiedzę systematycznie poszerza uczestnicząc w szkoleniach i kursach specjalistycznych oraz konferencjach naukowych.

Priorytetem są dla niego komfort i zadowolenie pacjentów, zwłaszcza tych najmłodszych.

Wykonywane zabiegi:

Języki: