lek. dent. Bartosz Weigel

Lekarz dentysta, implantolog. Posiada wysokie kwalifikacje w zakresie chirurgii stomatologicznej i implantoprotetyki.

Ukończył V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie i Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku lekarsko-dentystycznym.

W trakcie studiów stale poszerzał zdobywaną wiedzę będąc członkiem kół naukowych chirurgii stomatologicznej i twarzowo szczękowej. Nagrodzony przez rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitne sukcesy Nagrodą im. H. Jordana.

Uczestnik licznych  staży zagranicznych. Doświadczenie zdobywał m.in pod okiem profesora Gert Santler’a w Klinikum Wels-Grieskirchen oraz  specjalistycznych kursach na Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu.

Stale podnosi swe kwalifikacje w dziedzinie implantologii biorąc udział w licznych konferencjach i kursach.

Posiada przeszkolenie praktyczne i teoretyczne ze stosowania systemów implantologicznych Nobel Biocare oraz Bicon.

Wykonywane zabiegi:

✓ konsultacja implantologiczna
✓ konsultacja chirurgiczna
✓ kompleksowe leczenie implantoprotetyczne
✓zabiegi chirurgiczne (resekcja, hemisekcja, wydłużenie korony klinicznej zęba, usunięcia zębów zatrzymanych)
✓ protetyka

Języki:

✓ polski
✓ angielski

Certyfikaty:

✓ „Dental Implantology Course for Advanced and Complex Cases One Step Vertical Augmentation with Autologous Bonerings”
✓ „Międzynarodowa Sesja Implantologiczna PSI”
✓ „Implanty BICON Świat nowych możliwości”
✓ „Optymalne procedury sinus lift: czynniki ryzyka – powikłania – komplikacje” Warsztaty praktyczne

lek. dent. Bartosz Weigel